Ev. Luca 11, 42-46

Zis-a Domnul către iudeii care veniseră la Dânsul: Vai vouă, fariseilor! Că daţi zeciuială din izmă şi din untariţă şi din toate legumele şi lăsaţi la o parte dreptatea şi iubirea de Dumnezeu; pe acestea se cuvenea să le faceţi, iar pe acelea să nu le lăsaţi. Vai vouă, fariseilor! Că iubiţi scaunele din faţă în sinagogi şi închinăciunile în pieţe. Vai vouă, cărturarilor şi fariseilor făţarnici! Că sunteţi ca mormintele care nu se văd şi oamenii care umblă peste ele nu le ştiu. Şi, răspunzând, unul dintre învăţătorii de Lege I-a zis: Învăţătorule, acestea zicând, ne mustri şi pe noi! Iar El a zis: Vai şi vouă, învăţătorilor de Lege! Că împovăraţi pe oameni cu sarcini anevoie de purtat, iar voi nu voiţi să le atingeţi.