Ev. Luca 11, 9-13

Zis-a Domnul către ucenicii Săi: Cereţi şi vi se va da; căutați și veţi afla; bateţi şi vi se va deschide. Că oricine cere ia; şi cel care caută găseşte; şi celui care bate i se va deschide. Şi care tată dintre voi, dacă îi va cere fiul pâine, oare îi va da piatră? Sau dacă îi va cere peşte, oare îi va da, în loc de peşte, şarpe? Sau dacă-i va cere un ou, îi va da scorpie? Deci dacă voi, răi fiind, ştiţi să daţi fiilor voştri daruri bune, cu cât mai mult Tatăl vostru Cel din ceruri va da Duh Sfânt celor care Îl cer de la El!