Ev. Marcu 13, 14-23

Zis-a Domnul către ucenicii Săi: Iar când veţi vedea «urâciunea pustiirii», cea prezisă de prorocul Daniel, stând unde nu se cuvine – cine citeşte să înţeleagă –, atunci cei ce vor fi în Iudeea să fugă în munţi, iar cel de pe acoperiş să nu coboare în casă, nici să intre ca să-şi ia ceva din casa sa şi cel ce va fi în ţarină să nu se întoarcă îndărăt ca să-şi ia haina. Dar vai celor ce vor avea în pântece şi celor ce vor alăpta în zilele acelea! Rugaţi-vă, dar, ca să nu fie fuga voastră iarna. Căci în zilele acelea va fi necaz cum nu a mai fost până acum de la începutul făpturii pe care a zidit-o Dumnezeu şi nici nu va mai fi. Şi, de nu ar fi scurtat Domnul zilele acelea, n-ar scăpa nici un trup, dar pentru cei aleşi, pe care El i-a ales, a scurtat acele zile. Şi atunci, dacă vă va zice cineva: Iată, aici este Hristos, sau: Iată, este acolo, să nu credeţi. Se vor ridica hristoşi mincinoşi şi proroci mincinoşi şi vor face semne şi minuni ca să ducă în rătăcire, de va fi cu putinţă, chiar pe cei aleşi. Dar voi luaţi seama! Iată, dinainte v-am spus vouă toate.