Ev. Marcu 2, 14-17

În vremea aceea, trecând Iisus, a văzut pe Levi al lui Alfeu şezând la vamă şi i-a zis: Urmează-Mi! Iar el, ridicându-se, l-a urmat. Şi, când şedea El în casa lui Levi, mulţi vameşi şi păcătoşi şedeau la masă cu Iisus şi cu ucenicii Lui; pentru că erau mulţi care Îl urmau, iar cărturarii şi fariseii, văzându-L că mănâncă împreună cu vameşii şi cu păcătoşii, ziceau către ucenicii Lui: De ce mănâncă şi bea Învăţătorul vostru cu vameşii şi cu păcătoşii? Dar auzind, Iisus le-a zis: Nu cei sănătoşi au nevoie de doctor, ci cei bolnavi. N-am venit să chem pe cei drepţi, ci pe cei păcătoşi la pocăinţă.