Ev. Marcu 3, 13-21

În vremea aceea S-a suit Iisus pe munte și a chemat la Sine pe câți a voit şi au venit la El. Și a rânduit pe cei doisprezece, pe care i-a numit Apostoli, ca să fie cu El şi să-i trimită să propovăduiască şi să aibă putere să vindece bolile şi să alunge demonii. Deci a rânduit pe cei doisprezece: pe Simon, căruia i-a pus numele Petru, și pe Iacov al lui Zevedeu, şi pe Ioan, fratele lui Iacov, și le-a pus lor numele Boanerghes, adică Fiii tunetului; și pe Andrei, și pe Filip, și pe Bartolomeu, și pe Matei, și pe Toma, și pe Iacov al lui Alfeu, și pe Tadeu, și pe Simon Cananeul şi pe Iuda Iscarioteanul, cel care L-a și vândut. A venit în casă și iarăși mulţimea s-a adunat, încât ei nu puteau nici pâine să mănânce. Şi, auzind ai Săi, au ieșit ca să-L prindă, pentru că ziceau: Și-a ieșit din fire.