Ev. Marcu 8, 1-10

În vremea aceea, fiind iarăși mulțime mare de oameni şi neavând ce să mănânce, Iisus a chemat la Sine pe ucenicii Săi şi le-a zis: Milă Îmi este de mulțime, că sunt trei zile de când aşteaptă lângă Mine şi n-au ce să mănânce. Și dacă le voi da drumul la casele lor flămânzi, se vor istovi pe drum, că unii dintre ei au venit de departe. Și ucenicii Lui I-au răspuns: De unde va putea cineva să-i sature pe aceştia cu pâine aici, în pustie? El însă i-a întrebat: Câte pâini aveţi? Răspuns-au Lui: Șapte. Și a poruncit mulțimii să se așeze pe pământ. Și, luând cele şapte pâini, a mulţumit, a frânt şi a dat ucenicilor Săi ca să le pună înainte. Și ei le-au pus mulțimii înainte. Și aveau și puțini peştişori. Și binecuvântându-i, a zis să-i pună şi pe aceştia înaintea lor. Şi au mâncat şi s-au săturat şi au luat șapte coșuri cu rămăşiţe de fărâmituri. Iar cei erau ca la patru mii. După aceea le-a dat drumul. Și îndată, intrând în corabie cu ucenicii Săi, a venit în părţile Dalmanutei.