Kiriakonul Schitului Lacu ‒ Athos

Locuri de pelerinaj

Kiriakonul Schitului Lacu ‒ Athos

  • Kiriakonul Schitului Lacu ‒ Athos
   Vedere de ansamblu (Foto: pr. Silviu Cluci)

   Vedere de ansamblu (Foto: pr. Silviu Cluci)

  • Kiriakonul Schitului Lacu ‒ Athos
   Vedere dinspre apus (Foto: pr. Silviu Cluci)

   Vedere dinspre apus (Foto: pr. Silviu Cluci)

  • Kiriakonul Schitului Lacu ‒ Athos
   Pronaosul bisericii (Foto: pr. Silviu Cluci)

   Pronaosul bisericii (Foto: pr. Silviu Cluci)

  • Kiriakonul Schitului Lacu ‒ Athos
   Naosul bisericii cu icoana Maicii Domnului „Lacuschitiotisa” (Foto: pr. Silviu Cluci)

   Naosul bisericii cu icoana Maicii Domnului „Lacuschitiotisa” (Foto: pr. Silviu Cluci)

  • Kiriakonul Schitului Lacu ‒ Athos
   Vedere de ansamblu (Foto: pr. Silviu Cluci)

   Vedere de ansamblu (Foto: pr. Silviu Cluci)

Biserica centrală a Schitului Lacu se află în centrul schitului, în adâncul văii, pe versantul de nord.

Kiriakonul Schitului Lacu este închinat Sfântului Dimitrie şi a fost zidit în 1899 pe locul unei alte biserici de lemn, închinată aceluiaşi sfânt. Pronaosul a fost adăugat în 1903.

Arhitectura bisericii seamănă foarte bine cu cea a Mănăstirii „Sfântul Pavel”, de care depinde schitul. Pronaosul nu este despărţit de naos printr-un perete despărţitor, ci prin două proschinitare, cel al Mântuitorului şi cel al Maicii Domnului. Catapeteasma este făcută din marmură albă şi gri, la fel ca cea a Mănăstirii „Sfântul Pavel”. În naos este aşezată spre închinare icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului numită „Lacuschitiotisa”.

În altarul kiriakonului se păstrează o părticică din Lemnul Sfintei Cruci și câte o părticică din moaștele Sfântului Haralambie și ale Sfinților Mucenici de la schitul Ivironului: Eftimie, Ignatie și Acachie.

(Foto) Schitul Sfântul Dimitrie - Lacu, Athos