Odoarele Mănăstirii Pantocrator

Locuri de pelerinaj

Odoarele Mănăstirii Pantocrator

    • Odoarele Mănăstirii Pantocrator
      Foto: S. Vlasov / www.patriarchia.ru

      Foto: S. Vlasov / www.patriarchia.ru

Schevofilachionul şi iconofilachionul Pantocratorului se află în turnul cel mare al mănăstirii.

O mare binecuvântare pentru mănăstire o constituie partea din hitonul necusut al Domnului, ce se păstrează aici. De asemenea aici se păstrează Capetele sau părţi din Capetele Sfinţilor: Ioanichie din Olimpul Bitiniei (părintele duhovnicesc al Sfântului Eftimie cel Nou), Ioan cel Milostiv, Teodor Stratilat, Cosma şi Damian.

Se mai păstrează aici părţi din Moaştele Sfântului Apostol Andrei, ale Sfântului Trifon, ale Sfintei Fotini Samarineanca, ale Sfinţilor: Chiric şi Iulita, Anastasia Izbăvitoarea de otravă, Parascheva Muceniţa, Ermolae, Pantelimon, Evstatie, Constantin şi Elena, Nichifor, Modest, întâiului Mucenic Ştefan, Atanasie Patriarhul Constantinopolului şi Teofil Izvorâtorul de Mir.

În schevofilachionul mănăstirii se păstrează o mică bucată dintr-o aspidă de aramă cu diferite reprezentări, care, potrivit tradiţiei, a aparţinut Sfântului Mercurie, precum şi veşminte de mătase persană cu mărgăritare (în jur de 1480).