Omule, toate câte ai primit de la Dumnezeu, împrumut ți s-au dat!

Cuvinte duhovnicești

Omule, toate câte ai primit de la Dumnezeu, împrumut ți s-au dat!

    • femeie cu mâna la față
      Omule, toate câte ai primit de la Dumnezeu, împrumut ți s-au dat! / Foto: Oana Nechifor

      Omule, toate câte ai primit de la Dumnezeu, împrumut ți s-au dat! / Foto: Oana Nechifor

Omule, până ce ești în priveliștea vieții acesteia, până ce târgul nu s-a risipit, cumpără-ți cu milostenia la săraci mila lui Dumnezeu; cu smerenia, veșnica slavă; cu dreptatea, viața cea nesfârșită, cu curăția, cunună; cu blândețile, intrarea în rai; cu rugăciunea, viața cea împreună cu îngerii.

Omule, toate le-ai luat de la Dumnezeu: înțelegere, gând, meșteșug și minte. Și toate îți sunt supuse ție: cele de pe pământ, din munți, din ape și din văzduh, și spre hrană ți s-au dat. Ci, însă, împrumut ți s-au dat, ca adică, să plătești în locul acestora: dreptate, dragoste, blândețe, smerenie și milostenie. Iar Acela îți va da daruri pe care ochiul nu le-a văzut și urechea nu le-a auzit, nici la inima omului nu s-au suit, pe care le-a gătit Dumnezeu celor ce-L iubesc pe El.

Omule, până ce ești în priveliștea vieții acesteia, până ce târgul nu s-a risipit, cumpără-ți cu milostenia la săraci mila lui Dumnezeu; cu smerenia, veșnica slavă; cu dreptatea, viața cea nesfârșită, cu curăția, cunună; cu blândețile, intrarea în rai; cu rugăciunea, viața cea împreună cu îngerii. Cumpără-ți cu osteneala odihnă, cu privegherea fața nevăzută a lui Dumnezeu, iar cu postul și cu setea desfătarea bunătăților celor veșnice. Omule, să-ți fie în cap mintea și priceperea; iar, în ochi, privirea lui Dumnezeu, iar în partea de jos pământul, întru care vei merge; în urechi, ascultarea Scripturilor; în inimă, suspinarea pentru păcate; pe limbă, adevărul; în gură, rugăciunea; în mână, darea la săraci; în suflet, nemânierea; în trup, curăția; în pântece, flămânzirea; în genunchi, închinăciunea către Dumnezeu. Și, de le vei păzi pe acestea, vei fi fiu al luminii și părtaș al Împărăției Cerului și moștenitorul bucuriei celei veșnice și viețuitor al Ierusalimului celui de Sus vei fi. Dumnezeului nostru slavă, acum și pururea și în vecii vecilor! Amin.

(IPS Pimen, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, Din cuvintele duhovnicești ale Sfinților Părinți, Editura Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, Suceava, 2003, p. 240)