Mănăstirea Dohiariu – Pelerinajul părintelui Cleopa la Athos

În mijloc se ridică impu­nătoare biserica măreaţă zidită de Alexandru Lăpuşneanu. Părintele Pangratie ne conduce la icoana miracu­loasă a Maicii Domnului numită „Gorgoepicusa” (Grab­nic Ascultătoarea).

După o oră de mers de la Constamonitu pe poteci tăinuite de pădure, sosim la Mânăstirea Dohiariu, marea ctitorie athonită a lui Alexandru Lăpuşneanu.

Intrăm în incinta mică. În mijloc se ridică, impu­nătoare, biserica măreaţă, zidită de Alexandru Lăpuşneanu. Părintele Pangratie ne conduce la icoana miraculoasă a Maicii Domnului numită „Gorgoepicusa” (Grab­nic Ascultătoarea). Ne închinăm la sfintele moaşte pe care părintele Pangratie ni le prezintă cu evlavie pentru închinare. Apoi admirăm pictura de rară calitate artistică, lucrată de monahul Teofan din Creta. În glaful ferestrei din partea dreaptă a pronaosului sunt pictaţi ctitorii Alexandru Lăpuşneanu şi Ruxandra Doamna. Pe glaful opus este pictat ctitorul mănăstirii Alexandru Lăpușneanu în haină monahală, cu aureolă de sfânt, sub numele de „Cuviosul Pahomie”.

(Protosinghel Ioanichie Bălan, Pelerinaj la Locurile Sfinte, Editura Episcopiei Romanului şi Huşilor, 1992, p. 451)

De la același autor

Ultimele din categorie