Condacul Sfântului Mucenic Paramon

Condace

Condacul Sfântului Mucenic Paramon

Glasul 4

Cel Ce Te-ai Înălţat pe Cruce...

Cu răbdarea Dumnezeieştilor Porunci ţi-ai curăţit sufletul de spurcăciuni şi către săvârşirea pătimirii ai ajuns. Că te-ai lepădat a jertfi idolilor celor înşelători şi urmând lui Hristos, cu suliţa ai fost împus. Dar cu osârdie roagă-te pentru lume, Preafericite Paramon.

Condacele lunii Martie

Calendar ortodox
1 March

(Harți)