Cum ajungem la rugăciunea neîncetată

Cuvinte duhovnicești

Cum ajungem la rugăciunea neîncetată

    • Foto: Oana Nechifor

      Foto: Oana Nechifor

În urma numeroaselor lacrimi de pocăință vărsate întru întristarea inimii, rugăciunea îi devine neîncetată.

Părintele Arhimandrit Sofronie ne atrage atenția asupra diferenței dintre teologia conjuncturală și teologia cea după Dumnezeu: „Până când inima nu s-a curățit de patimi, contemplarea lui Dumnezeu este imposibil de atins. Numai o inimă curățită de patimi e capabilă de a se pătrunde de uimirea și de smerenia specifice contemplării Creatorului a toate acea uimire și smerenie care liniștește mintea, umplând-o de o bucurie negrăit de calmă.

„Teologul are drept scop dobândirea theoriei, iar călugărul, dobândirea ascezei. Principalul obiectiv al călugărului este acela de a dobândi liniștea rugăciunii inimii, eliberarea minții de orice cugetare, paza neîncetată a inimii de orice invazie a lumescului. Acolo unde există o astfel de liniște sfântă, inima și mintea se hrănesc cu numele lui Iisus și cu poruncile Lui, fiind contopite întreolaltă și controlând tot ce se întâmplă înlăuntrul omului – nu printr-un sistem de investigare logică, ci în chip intuitiv, printr-un simț duhovnicesc special. (...)

„Scopul monahului este acela de a dobândi trezvia neîncetată a minții în inimă, iar atunci când – după mulți ani de nevoință – inima i se sensibilizează, mintea primește puterea de a respinge orice gând pătimaș; în urma numeroaselor lacrimi de pocăință vărsate întru întristarea inimii, rugăciunea îi devine neîncetată, iar simțirea prezenței și a lucrării dumnezeiești, evidentă și atotcuprinzătoare”.

(Mitropolitul Hierotheos VlachosPsihoterapia ortodoxă: știința Sfinților Părinți, traducere de Irina Luminița Niculescu, Editura Învierea, Arhiepiscopia Timișoarei, 1998, pp. 383-384)