Despre pacea pe care o dăruieşte Biserica

Pacea politică şi civilă, pacea dinafară şi dinăuntru, pacea dintre oameni şi dintre popoare, pacea cu Dumnezeu şi cu conştiinţa, pacea cu lăudătorii şi cu prigonitorii, cu viaţa şi cu moartea, cu pământul şi cu cerurile; într-un cuvânt, pacea care covârşeşte toată mintea (Filipeni 4, 7), această pace o propovăduieşte Biserica tuturor fiilor omeneşti în toate ţările şi ostroavele pământeşti.

Ai de toate, doar pacea îţi lipseşte. Ai da pentru pace totul, dar pacea nu vine la tine. În sufletul tău domneşte nepacea şi în urma războiului. Te-ai gândit şi te gândeşti: „Am tras în luptă; poate am omorât pe cineva. Poate că acum vreo mamă se tânguieşte pentru singurul ei fiu, pe care eu l-am omorât – iar împreună cu mama şi soţia, şi copii, şi fraţii, şi surorile, şi celelalte rude. Poate că îl blesteamă pe ucigaşul lui, iar ucigaşul sunt eu. Cine ştie ce mă mai poate ajunge, pe mine şi pe copiii mei?”. Iată, cu asemenea gânduri umbli şi lucrezi; cu asemenea gânduri te culci şi te scoli. Şi nepacea, împreună cu temerea, chinuie amarnic sufletul tău.

Oare n-auzi la orice slujbă neasemuita binecuvântare a Bisericii lui Dumnezeu: Pace tuturor? Cine pe lumea asta, afară de Biserică, mai rosteşte cuvintele acestea minunate: Pace tuturor? Şi încă atât de cald şi cu un înţeles aşa deplin şi atotcuprinzător. Pacea politică şi civilă, pacea dinafară şi dinăuntru, pacea dintre oameni şi dintre popoare, pacea cu Dumnezeu şi cu conştiinţa, pacea cu lăudătorii şi cu prigonitorii, cu viaţa şi cu moartea, cu pământul şi cu cerurile; într-un cuvânt, pacea care covârşeşte toată mintea (Filip. 4, 7), această pace o propovăduieşte Biserica tuturor fiilor omeneşti în toate ţările şi ostroavele pământeşti.

Iată ce spune un poet creştin: Dacă viaţa chin îţi este, / Mintea, inima îţi tulbură, / La cârtire te învaţă, / Dragostea, credinţa-ţi stinge, / Pleacă-te cu calde lacrimi, / Cuprinde piciorul Crucii, / Şi vei fi împăcat cu cerul, / Cu tine însuţi şi cu oamenii!

Închină-te Domnului Iisus, Domnului păcii; atinge-te de însângeratele Lui picioare, şi pacea îţi va fi înapoiată, fiindcă El este pacea noastră (Efes. 2, 14). De aceea, când Biserica spune: Pace tuturor, e ca şi cum ar spune: Hristos tuturor! Hristos cu toţi! Hristos în toţi! Amin. Hristos, pacea ta, să fie cu tine şi în tine!

(Episcopul Nicolae Velimirovici, Răspunsuri la întrebări ale lumii de astăzi, vol. 2, Editura Sophia, Bucureşti, 2003,  pp. 168-169)

De la același autor

Ultimele din categorie