Epistola către Filipeni a Sfântului Apostol Pavel – Capitolul 4

Biblia ortodoxă

Epistola către Filipeni a Sfântului Apostol Pavel – Capitolul 4

Capitole:1234

1. Deci, fraţii mei iubiţi şi mult doriţi, bucuria şi cununa mea, aşa să staţi întru Domnul, iubiţii mei.

2. Rog pe Evodia şi rog pe Sintihi să aibă aceleaşi gânduri în Domnul.

3. Încă te rog şi pe tine, credinciosule Sizig, ajută-le lor, ca pe unele care au luptat pentru Evanghelie, împreună cu mine şi cu Clement şi cu ceilalţi împreună-lucrători cu mine, ale căror nume sunt scrise în cartea vieţii.

4. Bucuraţi-vă pururea întru Domnul. Şi iarăşi zic: Bucuraţi-vă!

5. Îngăduinţa voastră să se facă ştiută tuturor oamenilor. Domnul este aproape.

6. Nu vă împovăraţi cu nicio grijă. Ci întru toate, prin închinăciune şi prin rugă cu mulţumire, cererile voastre să fie arătate lui Dumnezeu.

7. Şi pacea lui Dumnezeu, care covârşeşte orice minte, să păzească inimile voastre şi cugetele voastre, întru Hristos Iisus.

8. Mai departe, fraţilor, câte sunt adevărate, câte sunt de cinste, câte sunt drepte, câte sunt curate, câte sunt vrednice de iubit, câte sunt cu nume bun, orice virtute şi orice laudă, la acestea să vă fie gândul.

9. Cele ce aţi învăţat şi aţi primit şi aţi auzit şi aţi văzut la mine, acestea să le faceţi, şi Dumnezeul păcii va fi cu voi.

10. M-am bucurat mult în Domnul, că a înflorit iarăşi purtarea voastră de grijă pentru mine, precum o şi aveaţi, dar v-a lipsit prilejul.

11. N-o spun ca şi cum aş duce lipsă, fiindcă eu m-am deprins să fiu îndestulat cu ceea ce am.

12. Ştiu să fiu şi smerit, ştiu să am şi de prisos; în orice şi în toate m-am învăţat să fiu şi sătul şi flămând, şi în belşug şi în lipsă.

13. Toate le pot întru Hristos, Cel care mă întăreşte.

14. Însă bine aţi făcut că aţi împărtăşit cu mine necazul.

15. Doar şi voi ştiţi, filipenilor, că la începutul Evangheliei, când am plecat din Macedonia, nicio Biserică nu s-a unit cu mine, când era vorba de dat şi de primit, decât voi singuri.

16. Pentru că şi în Tesalonic, o dată şi a doua oară, mi-aţi trimis ca să am cele trebuincioase.

17. Nu că doar caut darul vostru, dar caut rodul care prisoseşte, în folosul vostru.

18. Am de toate şi am şi de prisos; m-am îndestulat primind de la Epafrodit cele ce mi-aţi trimis, miros cu bună mireasmă, jertfă primită, bineplăcută lui Dumnezeu.

19. Iar Dumnezeul meu să împlinească toată lipsa voastră după bogăţia Sa, cu slavă, întru Hristos Iisus.

20. Iar lui Dumnezeu şi Tatălui nostru, slavă în vecii vecilor! Amin.

21. Îmbrăţişaţi în Hristos Iisus pe toţi sfinţii. Vă îmbrăţişează pe voi fraţii care sunt împreună cu mine.

22. Vă îmbrăţişează pe voi toţi sfinţii, mai ales cei din casa cezarului.

23. Harul Domnului Iisus Hristos să fie cu duhul vostru!

Capitole:1234

Acatistele lunii Iunie

Calendar ortodox
18 Iunie