Ev. Ioan 6, 27-33

Ev. Ioan 6, 27-33

Zis-a Domnul către iudeii care veniseră la Dânsul: Lucrați nu pentru mâncarea cea pieritoare, ci pentru mâncarea ce rămâne spre viața veșnică și pe care o va da vouă Fiul Omului, căci pe El L-a pecetluit Dumnezeu-Tatăl. Deci au zis către El: Ce să facem, ca să săvârșim lucrările lui Dumnezeu? Iisus a răspuns și le-a zis: Aceasta este lucrarea lui Dumnezeu, ca să credeți în Acela pe Care El L-a trimis. Deci I-au zis: Dar ce minune faci Tu, ca să vedem și să credem în Tine? Ce lucrezi? Părinții noștri au mâncat mană în pustie, precum este scris: «Pâine din Cer le-a dat lor să mănânce». Deci lisus le-a zis: Adevărat, adevărat zic vouă: Nu Moise v-a dat pâinea cea din Cer; ci Tatăl Meu vă dă din Cer Pâinea cea adevărată. Căci Pâinea lui Dumnezeu este cea care Se coboară din Cer și care dă viață lumii.

Acatistele lunii Iunie

Calendar ortodox
7 Iunie

(Harți)