Ev. Luca 11, 34-41

Zis-a Domnul: Luminătorul trupului este ochiul. Deci, când ochiul tău este curat, atunci tot trupul tău este luminat; dar când ochiul tău este rău, atunci şi trupul tău este întunecat. Ia seama, deci, ca lumina din tine să nu fie întuneric. Aşadar, dacă tot trupul tău este luminat, neavând nici o parte întunecată, luminat va fi în întregime, ca şi când te luminează făclia cu strălucirea ei. Şi, pe când Iisus vorbea, un fariseu îl ruga să prânzească la el; deci, intrând, a şezut la masă. Iar fariseul s-a mirat văzând că El nu S-a spălat înainte de masă. Atunci Domnul a zis către el: Acum voi, fariseilor, curăţiţi partea din afară a paharului şi a blidului, dar înăuntrul vostru este plin de răpire şi de viclenie. Nebunilor! Oare cel ce a făcut partea din afară n-a făcut şi partea dinăuntru? Daţi mai întâi milostenie cele ce sunt dinăuntru vostru şi, iată, toate vă vor fî curate.