Ev. Luca 5, 12-16

În vremea aceea, pe când era Iisus într-una din cetăţi, iată, un om plin de lepră, văzând pe Iisus, a căzut cu faţa la pământ şi I s-a rugat zicând: Doamne, dacă voieşti, poţi să mă curăţeşti! Şi întinzând El mâna, S-a atins de lepros, zicând: Voiesc, curăţeşte-te! Şi îndată s-a dus lepra de pe el. Iar Iisus i-a poruncit să nu spună nimănui: Ci, mergând, arată-te preotului şi, pentru curăţirea ta, du jertfă precum a orânduit Moise, spre mărturie lor. Dar şi mai mult se răspândea vestea despre El şi mari mulţimi se adunau ca să-L asculte şi să se vindece de bolile lor. Dar El pleca în locuri pustii şi Se ruga.