Ev. Luca 9, 23-27

Zis-a Domnul către ucenicii Săi: Dacă voieşte cineva să vină după Mine, să se lepede de sine, să-şi ia crucea în toate zilele şi să-Mi urmeze Mie; căci cine va voi să-şi scape viaţa o va pierde; iar cine-şi va pierde viaţa pentru Mine, acela o va mântui. Căci ce foloseşte omului dacă va câştiga lumea toată, iar pe sine se va pierde sau se va păgubi? Căci de cel ce se va ruşina de Mine şi de cuvintele Mele, se va ruşina de el şi Fiul Omului când va veni întru slava Sa şi a Tatălui şi a sfinţilor îngeri. Cu adevărat însă vă spun vouă: Sunt unii dintre cei ce stau aici care nu vor gusta moartea până ce nu vor vedea Împărăţia lui Dumnezeu.