Ev. Marcu 3, 28-35

Zis-a Domnul: Adevărat grăiesc vouă, că toate vor fi iertate fiilor oamenilor, păcatele și hulele câte vor fi hulit; dar cine va huli împotriva Duhului Sfânt nu va fi iertat în veac, ci este vinovat de osândă veşnică. Pentru că unii ziceau: Are duh necurat. Atunci au venit Mama Sa şi frații Săi și, stând afară, au trimis la El ca să-L cheme. Iar mulţimea şedea împrejurul Lui. Şi I-au zis unii: Iată Mama Ta și fraţii Tăi şi surorile Tale sunt afară și Te caută. Atunci El le-a răspuns, zicând: Cine sunt mama Mea şi fraţii Mei? Şi, privind pe cei ce şedeau în jurul Lui, a zis: Iată mama Mea şi fraţii Mei! Că oricine va face voia lui Dumnezeu, acesta este fratele Meu şi sora Mea şi mama Mea.