Ev. Matei 14, 35-36; 15, 1-11

 

În vremea aceea, cunoscând pe Iisus, oamenii din ţinutul Ghenizaretului au trimis vorbă în toată împrejurimea aceea şi au adus la Dânsul pe toţi bolnavii şi-L rugau şă-i lase numai să se atingă de poala hainelor Lui; şi câţi se atingeau se vindecau deplin.

Atunci au venit la Iisus cărturarii şi fariseii din Ierusalim şi au zis: pentru ce ucenicii Tăi calcă datina bătrânilor? Că nu-şi spală mâinile, când mănâncă pâine. Iar El, răspunzând, le-a zis: dar voi pentru călcaţi porunca lui Dumnezeu pentru datina voastră, căci Dumnezeu poruncit, zicând: cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta, iar cine va blestema pe tatăl, sau pe mama sa, să fie pedepsit cu moarte. Voi însă spuneţi: cel ce va zice tatălui său, sau mamei sale: cu ce te-aş fi putut ajuta este închinat lui Dumnezeu, acela nu mai este ţinut să cinstească pe tatăl său, sau pe mama sa. Deci voi aţi desfiinţat porunca lui Dumnezeu, prin datina voastră. Făţarnicilor, bine a proorocit despre voi Isaia, când a zis: poporul acesta se apropie de Mine cu gura lui şi Mă cinsteşte cu buzele, dar inima lor stă departe de Mine. În zadar Mă cinsteşte, învăţând învăţături şi porunci omeneşti. Apoi, chemând la Sine mulţimile, le-a zis: ascultaţi şi înţelegeţi: nu ce intră în gură spurcă pe om, ci ce iese din gură, aceea spurcă pe om.