Ev. Matei 14, 35-36; 15, 1-11

În vremea aceea, cunoscându-L pe Iisus, oamenii din ţinutul Ghenizaretului au trimis în tot acel ținut şi au adus la El pe toţi bolnavii. Și-L rugau ca numai să se atingă de poala hainei Lui; şi câţi se atingeau, se vindecau. Atunci au venit din Ierusalim la Iisus fariseii și cărturarii, zicând: De ce ucenicii Tăi încalcă datina bătrânilor? Căci nu-şi spală mâinile când mănâncă pâine. Iar El, răspunzând, le-a zis: Dar voi de ce călcaţi porunca lui Dumnezeu pentru datina voastră? Căci Dumnezeu a zis: «Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta, iar cine vorbește de rău pe tată, sau pe mamă, cu moarte să se sfârșească». Voi însă spuneţi: Cel care va zice tatălui său sau mamei sale: Cu ce te-aş fi putut ajuta este dăruit lui Dumnezeu, acela nu va cinsti pe tatăl său ori pe mama sa; și aţi desfiinţat cuvântul lui Dumnezeu pentru datina voastră. Făţarnicilor, bine a prorocit despre voi Isaia, când a zis: «Poporul acesta Mă cinsteşte cu buzele, dar inima lor este departe de Mine. În zadar Mă cinstesc ei, învăţând învăţături ce sunt porunci ale oamenilor». Și, chemând la Sine mulţimile, le-a zis: Ascultaţi şi înţelegeţi: Nu ceea ce intră în gură spurcă pe om, ci ceea ce iese din gură, aceea spurcă pe om.