Ev. Matei 4, 12-17

 

În vremea aceea, auzind că Ioan a fost pus la închisoare, Iisus S-a dus în Galileea; şi părăsind Nazaretul, a venit de a locuit în Capernaum lângă mare, în hotarele lui Zabulon şi Neftalim, ca să se împlinească ce s-a scris prin Isaia prorocul, care zice: pământul lui Zabulon şi pământul lui Neftalim, spre mare, dincolo de Iordan, Galileea neamurilor; poporul care stătea în întuneric a văzut lumină mare şi celor care şedeau în ţinutul şi în umbra morţii lumină le-a răsărit. De atunci a început Iisus să propovăduiască: pocăiţi-vă, că s-a apropiat Împărăţia Cerurilor.