Ev. Matei 8, 23-27

În vremea aceea, intrând Iisus în corabie, ucenicii Lui L-au urmat. Şi, iată, furtună cumplită s-a ridicat pe mare, încât corabia se acoperea de valuri; iar El dormea. Și, venind ucenicii la El, L-au deşteptat, zicând: Doamne, mântuieşte-ne, că pierim! Iisus le-a zis: De ce vă este frică, puţin credincioşilor? S-a ridicat atunci, a certat vânturile şi marea şi s-a făcut linişte deplină. Iar oamenii s-au mirat, zicând: Cine este Acesta, că şi vânturile şi marea ascultă de El?