Sfânta Împărtășanie este foc ce arde pe cei nevrednici!

Pateric

Sfânta Împărtășanie este foc ce arde pe cei nevrednici!

    • preot cu Sfântul Potir în mână
      Sfânta Împărtășanie este foc ce arde pe cei nevrednici! / Foto: Oana Nechifor

      Sfânta Împărtășanie este foc ce arde pe cei nevrednici! / Foto: Oana Nechifor

Astăzi mulți caută duhovnici dintre cei mai lesne iertători și încă îi roagă să nu le dea canon mult. Ba încă ar mai cere grațiere definitiv. Unii nu uită să ceară imediat și voie de împărtășanie, indiferent de greutatea păcatelor. Aceasta, ca să-i creadă lumea vrednici. O, ce nebunie fără leac!

Iarăşi zicea părintele Vichentie

‒ Este adevărat că Mântuitorul a dat Sfinţilor Săi Apostoli puterea de a lega şi dezlega păcatele ‒ şi prin ei arhiereilor şi preoţilor ‒, dar cu condiţia ca acestea să fie ispăşite prin post, rugăciune, canon, lacrimi şi hotar. 

Ei bine, astăzi mulţi caută duhovnici dintre cei mai lesne iertători şi încă îi roagă să nu le dea canon mult. Ba încă ar mai cere graţiere definitiv. Unii nu uită să ceară imediat şi voie de împărtăşanie, indiferent de greutatea păcatelor. Aceasta, ca să-i creadă lumea vrednici. O, ce nebunie fără leac! Canoanele sunt făcute de Apostoli şi de alţi sfinţi şi trebuie aplicate tuturor, după om, după timp şi împrejurări. Însuşi Hristos S-a ostenit, a postit, S-a rugat şi a plâns pentru noi. 

O, oameni împietriţi şi orbi, Sfânta Împărtăşanie este foc ce arde pe cei nevrednici!

Iar pentru cei cu totul împietriţi la spovedanie, zicea: 

‒ Vai şi iar vai celor plini de păcate care caută duhovnici lesne iertători şi le fură binecuvântarea şi cu obrăznicie îndrăznesc a se împărtăşi, ştiindu-se singuri că sunt nevrednici. Acelora mai bine le-ar fi fost să se fi născut morţi, căci, hotărât, iertare nu mai pot avea şi partea lor va fi în veci cu Iuda.

Alteori învăţa marele duhovnic: 

 Înainte de a merge la spovedanie, cercetează-ţi conştiinţa mult timp şi vezi că sunt greşeli mici, care de multe ori pot deveni mai vătămătoare ca cele mari. Apoi scrie pe hârtie tot ce ai greşit şi caută un duhovnic iscusit, iar nu lesne iertător. Că nici un duhovnic înţelept nu poate nesocoti canoanele Sfinţilor Părinţi. Căci, Hristos şi Sfinţii Săi, ieri, azi şi în veci, aceiaşi sunt! Deci, mărturisindu-te, cere singur canonul cuvenit şi fă-l îndată, că nu-ţi ştii ceasul morţii. Dacă îţi dă voie duhovnicul să te împărtăşeşti, încă nu te grăbi, că foc este şi arde. Ci, cercetează-ţi mult conştiinţa şi apoi, cu mare frică, împărtăşeşte-te.

Zicea iarăşi părintele Vichentie: 

‒ Spovedania deasă slăbeşte puterea diavolilor.

Zicea şi acestea: 

‒ Cei ce se supun păcatelor şi patimilor trupeşti, aceia, acolo, nicidecum nu vor avea iertare.

(Arhimandritul Ioanichie BălanPatericul românesc, Editura Mănăstirea Sihăstria, pp. 573-574)