Condacul Sfântului Ierarh Amfilohie, Episcopul Iconiei

23 Noiembrie

Glasul 2

Cele de sus căutând...

Dumnezeiescul tunet, trâmbiţa Duhului, săditorule de credincioşi şi tăietorule de eresuri, Sfinte Ierarhe Amfilohie, slujitorule cel mare al Treimii, împreună cu îngerii fiind pururea, roagă-te neîncetat pentru noi toţi.