Condac la Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Kazan (Kazanskaia)

Condace

Condac la Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Kazan (Kazanskaia)

Glas 8

Să alergăm, noroade, la liniștitul acesta și bunul liman, la grabnica ajutătoare, gata și caldă mântuire, la acoperământul Fecioarei, să grăbim la rugăciune sârguindu-ne la pocăință, că izvorăște nouă neîmpuținată milostivire Preacurata Născătoare de Dumnezeu, apucând înainte spre ajutor, izbăvind de mari nevoi și răutăți pe robii săi, cei cu bune năravuri și de Dumnezeu temători.

Condacele lunii Mai

Calendar ortodox
21 Mai