Condacul Sfinţilor doctori fără de arginţi Cosma şi Damian, din Asia

1 Noiembrie

Glasul 2

Căutând cele de sus...

Har de tămăduiri luând, întindeţi sănătate celor ce sunt în nevoi, măriţi doctori făcători de minuni. Dar cu cercetarea lor de către voi, cutezările vrăjmaşilor le-aţi potolit, lumea tămăduind cu minunile.