Zaharia – Capitolul 13

Capitole:1234567891011121314

1. În vremea aceea va fi un izvor cu apă curgătoare pentru casa lui David şi pentru locuitorii Ierusalimului, pentru curăţirea de păcat şi de orice altă întinare.

2. Şi în ziua aceea, zice Domnul Savaot, voi stârpi din ţară numele idolilor, ca nimeni să nu-i mai pomenească; de asemenea voi da afară din ţară pe prorocii lor şi duhul cel spurcat.

3. Şi dacă va mai profeţi cineva, vor zice către el tatăl său şi mama sa, care l-au născut: «Tu nu vei trăi, căci ai grăit minciună în numele Domnului!». Și atunci tatăl său şi mama sa îl vor străpunge în clipa când va proroci.

4. Şi în ziua aceea se vor ruşina prorocii, fiecare de vedenia lui, când va grăi ca un proroc, şi nu se vor mai îmbrăca cu mantie de păr ca să spună minciuni.

5. Şi fiecare va zice: «Nu sunt proroc, ci plugar, căci cu plugăria m-am îndeletnicit din tinereţile mele».

6. Şi dacă va fi întrebat: «De unde ai rănile acestea la mâini?», el va răspunde: «Am fost lovit în casa prietenilor mei!».

7. Sabie, deşteaptă-te împotriva păstorului Meu, împotriva tovarăşului Meu, zice Domnul Savaot. Voi bate păstorul şi se vor risipi oile, şi Îmi voi întoarce mâna Mea împotriva celor mici.

8. Şi în toată ţara, zice Domnul, două treimi vor pieri, şi vor muri, iar cealaltă treime va fi lăsată acolo.

9. Iar pe aceasta a treia o voi pune în foc; îi voi curăţi ca pe argint şi îi voi încerca cum se încearcă aurul. Ei vor chema numele Meu şi Eu îi voi asculta; şi Eu voi zice: «Acesta este poporul Meu», şi el va răspunde: «Domnul este Dumnezeul meu!».

Capitole:1234567891011121314