Ap. Evrei 8, 1-6

Ap. Evrei 8, 1-6

Fraţilor, noi avem astfel de Arhiereu, Care a şezut de-a dreapta tronului slavei în ceruri, Slujitor altarului şi cortului celui adevărat, pe care l-a ridicat Dumnezeu şi nu omul. Apoi, orice arhiereu este pus ca să aducă daruri şi jertfe; de aceea trebuincios era ca şi acest Arhiereu să fi avut ceva ce să aducă. Dacă ar fi pe pământ, nici n-ar fi preot, fiindcă aici sunt aceia care aduc darurile potrivit Legii, care slujesc închipuirii şi umbrei celor cereşti, precum a primit poruncă Moise, când urma a se face cortul: «Ia seama, zice Domnul, să faci toate după chipul ce ţi-a fost arătat în munte». Acum, însă, Arhiereul nostru a dobândit o slujire cu atât mai deosebită, cu cât este şi Mijlocitorul unui legământ mai bun, ca unul care este întemeiat pe mai bune făgăduinţe.

Acatistele lunii Noiembrie

Calendar ortodox
30 Noiembrie