Ap. Evrei 11, 9-10, 13-16; 12, 22-24

Ap. Evrei 11, 9-10, 13-16; 12, 22-24

Fraţilor, prin credinţă, Avraam a locuit vremelnic în pământul făgăduinţei, ca într-un pământ străin, locuind în corturi cu Isaac şi cu Iacov, cei dimpreună moştenitori ai aceleiaşi făgăduinţe; pentru că aştepta cetatea cu temelii puternice, al cărei meşter şi lucrător este Dumnezeu. Toţi aceştia au murit întru credinţă, fără să primească făgăduinţele, ci văzându-le de departe şi iubindu-le cu dor şi mărturisind că pe pământ ei sunt străini şi călători. Iar cei ce grăiesc unele ca acestea, dovedesc că ei îşi caută lor patrie. Într-adevăr, dacă ar fi avut în minte pe aceea din care ieşiseră, aveau vreme să se întoarcă. Dar acum ei doresc una mai bună, adică pe cea cerească. Pentru aceea Dumnezeu nu Se ruşinează de ei ca să Se numească Dumnezeul lor, de vreme ce le-a pregătit lor cetate. Pentru aceea, voi v-aţi apropiat de muntele Sionului şi de cetatea Dumnezeului Celui viu, de Ierusalimul cel ceresc şi de zeci de mii de îngeri şi de adunarea celor întâi născuţi, care sunt scrişi în ceruri, şi de Dumnezeu, Judecătorul tuturor, şi de duhurile drepţilor celor desăvârşiţi, şi de Iisus, Mijlocitorul legământului celui nou.

Acatistele lunii Decembrie

Calendar ortodox
8 Decembrie