Condacul Sfinţilor Mucenici Mina, Ermoghen şi Evgraf

Condace

Condacul Sfinţilor Mucenici Mina, Ermoghen şi Evgraf

Glasul 3

Fecioara astăzi...

Ca nişte stele strălucitoare aţi împuţinat în chip desăvârşit noaptea credinţei în idoli şi aţi luminat inimile credincioşilor cu lumina cunoştinţei de Dum­nezeu şi i-aţi arătat vase cin­stite ale Duhului. Pentru aceas­ta lăudăm sfântă pomenirea voastră, mucenicilor preamăriţi.

Condacele lunii Martie

Calendar ortodox
3 Martie

glas 6, voscr. 6