Ev. Ioan 2, 1-11

În vremea aceea s-a făcut nuntă în Cana Galileei, iar Mama lui lisus era acolo. Şi au fost chemaţi la nuntă şi lisus cu ucenicii Săi. Şi, sfârşindu-se vinul, a zis Mama lui lisus către Dânsul: Nu mai au vin. Iar lisus i-a răspuns: Ce ne priveşte pe Mine şi pe tine, femeie? Încă n-a venit ceasul Meu. Mama Sa a zis celor care slujeau: Faceţi orice vă va spune. Şi erau acolo şase vase de piatră, puse pentru curăţirea iudeilor, care luau câte două sau trei vedre. lisus le-a poruncit: Umpleţi vasele cu apă. Şi le-au umplut până sus. Apoi le-a zis: Scoateţi acum şi duceţi nunului. Iar ei i-au dus. Şi, când nunul a gustat apa care se făcuse vin şi nu ştia de unde este, ci numai slujitorii care scoseseră apa ştiau, a chemat nunul pe mire şi i-a zis: Orice om pune întâi vinul cel bun şi, când se ameţesc, pune pe cel mai slab. Dar tu ai ţinut vinul cel bun până acum. Acest început al minunilor l-a făcut lisus în Cana Galileei şi Şi-a arătat slava Sa; şi au crezut într-Însul ucenicii Săi.