Ev. Matei 22, 15-22

În vremea aceea au ținut sfat fariseii ca să-L prindă pe Iisus în cuvânt. Şi au trimis la El pe ucenicii lor, împreună cu irodianii, zicând: Învăţătorule, ştim că eşti Omul adevărului şi întru adevăr înveţi calea lui Dumnezeu şi nu-Ţi pasă de nimeni, pentru că nu cauţi la faţa oamenilor. Spune-ne, deci, nouă: Ce Ţi se pare? Se cuvine să dăm dajdie cezarului sau nu? Iar Iisus, cunoscând vicleşugul lor, le-a răspuns: Ce Mă ispitiţi, făţarnicilor? Arătaţi-Mi banul de dajdie. Iar ei I-au adus un dinar. Iisus le-a zis: Al cui e chipul acesta şi inscripţia de pe el? Răspuns-au ei: Ale cezarului. Atunci a zis lor: Daţi, deci cezarului cele ce sunt ale cezarului şi lui Dumnezeu cele ce sunt ale lui Dumnezeu. Auzind acestea, s-au minunat şi, lăsându-L, s-au dus.