Rugăciunea femeii însărcinate

O, Împărate Sfinte, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, izvorule al vieții și al nemuririi, Îți mulțumesc că în căsătoria mea m-ai făcut vas ales al binecuvântării și al darului Tău. Căci Tu, Stăpâne, ai zis: „Creșteți și vă înmulțiți, umpleți pământul și-l stăpâniți!”

Îți mulțumesc și mă rog: Binecuvântează acest rod al trupului meu, care mi-a fost dat de către Tine; ocrotește-l și dă-i viață întru Duhul Tău cel Sfânt; dă-i creștere întru sănătate și trup curat cu mădulare bine întemeiate. Sfințește trupul lui, mintea, inima și toate simțurile și dăruiește acestui prunc care se naște suflet înțelept și întemeiază întru el frica Ta.

Înger credincios, păzitor sufletului și trupului îi dăruiește. Păzește-l, ține-l, întărește-l și-l adăpostește pe el în pântecele meu până în ceasul nașterii lui și nu-l tăinui pe el în pântecele maicii sale, pentru că mâinile Tale l-au alcătuit dându-i viață și sănătate.

O, Doamne Iisuse Hristoase, întru atotputernicele și părinteștile Tale mâini încredințez copilul meu. Așază-l pe el sub mâna harului Tău și prin Sfântul Duh sfințește-l și-l înnoiește întru viața veșnică, pentru ca să fie mădular al Cereștii Tale Împărății. Amin.

O, întru tot Milostive Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, caută și mă păzește pe mine, roaba Ta, de frică și de duhurile cele rele care caută să strice lucrul mâinilor Tale, iar când va veni ceasul și timpul meu, izbăvește-mă de dureri. Luminează-mi neputințele cele din timpul ieșirii și dă-mi întărire și putere la naștere. Fă-o grabnică prin atotputernicul Tău ajutor, că slava lucrului Tău este aceasta și tăria atotputerniciei Tale, lucrul harului Tău și al inimii Tale milostive. Amin!