Un pahar de apă pentru Împărăţia Cerurilor

Cuvinte duhovnicești

Un pahar de apă pentru Împărăţia Cerurilor

    • Un pahar de apă pentru Împărăţia Cerurilor
      Foto: Oana Nechifor

      Foto: Oana Nechifor

Eu mă înveselesc şi mă cutremur gândindu-mă la făgăduinţa lui Hristos, când zice că acela care va da un pahar de apă unui ucenic în nume de ucenic, plată de ucenic va avea, şi acela ce va da unui proroc, plată de proroc va avea.

Dumnezeu are lucrare de mântuire cu fiecare om şi această lucrare se face nu doar prin omul singur, ci prin toţi oamenii, căci toţi am greşit şi toţi avem nevoie să ne mântuim. Hristos şi-a făcut cu atâta grijă făgăduinţele Sale, încât cred că se vor mântui şi mulţi dintre cei pe care judecata omenească nu i-ar mântui. Eu mă înveselesc şi mă cutremur gândindu-mă la făgăduinţa lui Hristos, când zice că acela care va da un pahar de apă unui ucenic în nume de ucenic, plată de ucenic va avea, şi acela care va da unui proroc, plată de proroc va avea. Un pahar de apă pentru Împărăţie! Mai sunt şi alte cuvinte ale Domnului care dau mare nădejde, cum sunt „cel ce cheamă numele Domnului se va mântui”.

Lucrarea de mântuire pe care o are Dumnezeu cu fiecare om se lucrează nu numai în vremea vieţii omului, ci de la începutul lumii şi până la sfârşitul ei. Domnul este cu noi până la sfârşitul veacului şi nu numai cu cei vii, ci şi cu cei adormiţi, şi nu doar cu cei sfinţi, ci şi cu cei păcătoşi, că David zice că şi în iad L-a găsit pe Dumnezeu (Psalmul 138, 8) şi noi suntem cuprinşi în această lucrare a iubirii lui Dumnezeu prin taina iubirii aproapelui, care trece dincolo de moarte, pentru că este mai tare decât moartea.

(Ieromonahul Savatie Baştovoi, Dragostea care ne sminteşte, Editura Marineasa, Timişoara, 2003, pp. 126-127)