Ansamblul clădirilor Mănăstirii Constamonitu – Athos

Locuri de pelerinaj

Ansamblul clădirilor Mănăstirii Constamonitu – Athos

    • Manastirea Constamonitu
      Ansamblul clădirilor Mănăstirii Constamonitu – Athos / Foto: pr. Silviu Cluci

      Ansamblul clădirilor Mănăstirii Constamonitu – Athos / Foto: pr. Silviu Cluci

Intrarea în mănăstire se află la mijlocul corpului de miazăzi. Mai demult exista la intrare un turn, care însă nu a rezistat trecerii timpului.

Deasupra intrării se află Paraclisul Maicii Domnului „Portăriţa” (1875), în catapeteasma căruia se află o copie a icoanei cu acelaşi nume.

Coridorul duce în curte, care este mică şi în care se află katholikonul. Deasupra pridvorului este situat un schevofilachion. Noua bibliotecă se află în corpul de miazănoapte şi conţine multe cărţi. În arhiva mănăstirii se păstrează documente ctitoriceşti, hrisoave, sigilii.

Trapeza se află în corpul de apus, vizavi de intrarea în katholikon. A fost construită în 1871, în locul alteia mai vechi. Clopotniţa este o clădire separată, cu patru nivele, şi se află în mijlocul corpului de vest. A fost construită în 1820 şi este clădirea cea mai înaltă din mănăstire.

În interiorul mănăstirii se află, de asemenea, Paraclisul Tuturor Sfinţilor, cel al Sfântului Nicolae, iar în afara mănăstirii sunt Paraclisul Naşterii Maicii Domnului, cel al Sfântului Antonie şi cel al Sfintei Treimi. În partea de sud-est a mănăstirii se află biserica cimitirului, închinată Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil.

Mănăstirea are o chilie în Karyes şi două katisme: a Sfintei Treimi şi a Morii Vechi, la etajul de sus al morii cu apă, care este vizavi de intrarea în mănăstire.

Metoacele mănăstirii se află în Halkidiki şi în Seres. Mănăstirea de maici „Sfântul Ştefan” din Perea (Tesalonic) este, de asemenea, metoc al mănăstirii.