Mâncarea și băutura pentru nemurire

Întru care dintre nenumăratele credințe de pe pământ binevoiește Domnul a se uni atât de adânc, atât de strâns cu omul ca în credința ortodoxă la Dumnezeiasca Liturghie, dându-se pe Sine Însuși, dând Preacuratul Său Trup și Sânge spre mâncare și băutură a vieții veșnice?

Care credință de pe globul pământesc cuprinde un adevăr atât de neclintit, preaînțelept și mântuitor precum credința noastră creștinească pravoslavnică, arătată necontenit și zilnic în faptă? Care credință propovăduiește atâta apropiere a omului de Dumnezeu prin întruparea Fiului lui Dumnezeu și viețuirea Lui pe pământ cu minunata, atotluminătoarea Lui învățătură, cu făcătoarele de viață slujbe și Taine, cum sunt renașterea prin Botez din apă și din Duhul Sfânt, Mirungerea, Împărtășirea cu Însuși Presfântul Trup și Sânge al lui Hristos, spre curăție, înnoire, luminare, întărire, spre îndumnezeire și viață veșnică?

Întru care dintre nenumăratele credințe de pe pământ binevoiește Domnul a se uni atât de adânc, atât de strâns cu omul ca în credința ortodoxă la Dumnezeiasca Liturghie, dându-se pe Sine Însuși, dând Preacuratul Său Trup și Sânge spre mâncare și băutură a vieții veșnice și spre desăvârșită înnoire a ființei omenești stricate până în măduva oaselor? „Cel ce mănâncă Trupul Meu și bea Sângele Meu întru Mine petrece, și Eu întru el!... și Eu îl voi învia pe el în ziua cea de apoi” (Ioan 6, 54-56).

(Sfântul Ioan de Kronstadt, Despre tulburările lumii de astăzi, Editura Sophia, București, 2011, pp. 55-56)

De la același autor

Ultimele din categorie