Ev. Ioan 9, 39-41; 10, 1-9

Zis-a Domnul către iudeii care veniseră la Dânsul: Spre judecată am venit în lumea aceasta, ca cei care nu văd să vadă, iar cei care văd să fie orbi. Şi au auzit acestea unii dintre fariseii care erau cu El şi I-au zis: Oare şi noi suntem orbi? Iisus le-a zis: Dacă aţi fi orbi, n-aţi avea păcat. Dar acum ziceţi: Noi vedem. De aceea, păcatul rămâne asupra voastră. Adevărat, adevărat zic vouă: Cel ce nu intră pe uşă în staulul oilor, ci sare pe altă parte, acela este fur şi tâlhar. Iar cel ce intră pe uşă este păstorul oilor. Portarul deschide acestuia şi oile ascultă de glasul lui, iar păstorul cheamă oile sale pe nume şi le mână afară. Şi, când scoate oile, merge înaintea lor şi oile merg după el, căci cunosc glasul lui. Iar după un străin ele nu vor merge, ci vor fugi de el, pentru că nu cunosc glasul străinilor. Această pildă le-a spus-o Iisus, dar ei n-au înţeles ce înseamnă cuvintele Lui. Deci, iarăşi a zis Iisus: Adevărat, adevărat zic vouă: Eu sunt uşa oilor. Toţi câţi au venit mai înainte de Mine sunt furi şi tâlhari, dar oile nu i-au ascultat. Eu sunt uşa. Dacă va intra cineva prin Mine, se va mântui; şi va intra şi va ieşi şi păşune va afla.