Ev. Luca 5, 27-32

În vremea aceea, trecând, Iisus a văzut un vameş, cu numele Levi, care şedea la vamă, şi i-a zis: Vino după Mine! Atunci, lăsând toate, el s-a ridicat şi a mers după El. Şi I-a făcut Levi un ospăţ mare în casa lui. Şi era mulţime mare de vameşi şi de alţii care şedeau cu ei la masă. Dar fariseii şi cărturarii lor murmurau către ucenicii Lui, zicând: De ce mâncaţi şi beţi împreună cu vameşii şi cu păcătoşii? Iar lisus, răspunzând, a zis către ei: N-au trebuinţă de doctor cei sănătoşi, ci cei bolnavi. Căci n-am venit să chem pe cei drepţi, ci pe cei păcătoşi la pocăinţă.