Ev. Marcu 6, 1-7

În vremea aceea a venit Iisus în patria Sa, iar ucenicii Lui au mers după El. Și, fiind sâmbătă, a început să înveţe în sinagogă. Și mulţi, auzindu-L, erau uimiţi şi ziceau: De unde are El acestea? Şi ce este înţelepciunea care I s-a dat Lui? Şi cum se fac minuni ca acestea prin mâinile Lui? Oare nu este Acesta teslarul, fiul Mariei şi fratele lui Iacov, şi al lui Iosi, şi al lui Iuda şi al lui Simon? Şi nu sunt oare surorile Lui aici la noi? Şi se sminteau în privința Lui. Dar Iisus le zicea: Nu este proroc dispreţuit decât în patria sa şi între rudele sale şi în casa sa. Şi n-a putut să facă acolo nicio minune, decât că, punându-Și mâinile peste puțini bolnavi, i-a vindecat. Și Se mira de necredinţa lor. Și străbătea satele dimprejur învăţând. Apoi a chemat la Sine pe cei doisprezece şi a început să-i trimită doi câte doi şi le-a dat putere asupra duhurilor necurate.