Ev. Marcu 6, 30-45

În vremea aceea s-au adunat apostolii la Iisus şi I-au spus toate câte au făcut şi au învăţat. Atunci El le-a zis: Veniţi voi înșivă de o parte, în loc pustiu, şi odihniţi-vă puţin. Căci mulți erau care veneau şi mulți care se duceau și nu mai aveau vreme nici să mănânce. Şi au plecat cu corabia spre un loc pustiu, deosebi. Dar i-au văzut plecând, şi mulţi au înțeles și au alergat acolo pe jos de prin toate cetățile şi au sosit înaintea lor. Deci, ieșind din corabie, Iisus a văzut mulțime mare şi I s-a făcut milă de ei, căci erau ca niște oi fără păstor, şi a început să-i înveţe multe. Dar, făcându-se târziu, ucenicii Lui, apropiindu-se, I-au zis: Locul e pustiu şi ceasul e târziu; dă-le drumul ca, mergând prin cetățile şi prin satele dimprejur, să-şi cumpere pâine, că nu au ce să mănânce. Răspunzând, El le-a zis: Daţi-le voi să mănânce. Și ei I-au zis: Să mergem noi să cumpărăm pâini de două sute de dinari şi să le dăm să mănânce? Iar El le-a zis: Câte pâini aveţi? Duceţi-vă şi vedeţi. Și aflând, I-au spus: Cinci pâini şi doi peşti. Atunci El le-a poruncit să-i aşeze pe toţi, în cete, pe iarba verde. Şi au şezut cete-cete, câte o sută şi câte cincizeci. Iar El, luând cele cinci pâini şi cei doi peşti, privind la cer, a binecuvântat şi a frânt pâinile şi le-a dat ucenicilor ca să le pună înaintea lor; asemenea şi cei doi peşti i-au împărţit tuturor. Și au mâncat toţi şi s-au săturat. Și au luat douăsprezece coşuri pline cu fărâmituri şi cu ce a rămas din peşti. Iar cei ce au mâncat pâinile erau cinci mii de bărbaţi. După aceea, îndată a silit pe ucenicii Lui să intre în corabie şi să meargă înaintea Lui, de cealaltă parte, spre Betsaida, până ce El va da drumul mulţimii.