Ev. Matei 13, 31-36

 

Zis-a Domnul pilda aceasta: asemenea este împărăţia cerurilor grăuntelui de muştar, pe care l-a luat omul şi l-a semănat în ţarina sa, şi care este mai mic decât toate seminţele; dar, când a crescut, este mai mare decât toate legumele şi se face copac, încât vin păsările cerului şi se sălăşluiesc în ramurile lui. Altă pildă le-a spus lor: asemenea este împărăţia cerurilor aluatului, pe care, luându-l, o femeie l-a ascuns în trei măsuri de făină, până ce s-a dospit toată. Toate acestea le-a spus Iisus mulţimilor în pilde şi fără pilde nu le vorbea lor, ca să se împlinească cele spuse prin proorocul, care zice: deschide-voi în pilde gura Mea; spune-voi cele ascunse de la întemeierea lumii. Atunci, lăsând mulţimile, Iisus a intrat în casă.