Ev. Matei 23, 1-12

În vremea aceea a vorbit Iisus mulţimilor şi ucenicilor Săi, zicând: Cărturarii şi fariseii au şezut în scaunul lui Moise; deci toate câte vă vor zice vouă faceţi-le și păziţi-le; dar după faptele lor să nu faceţi, că ei zic, dar nu fac. Pentru că leagă sarcini grele şi cu anevoie de purtat şi le pun pe umerii oamenilor, dar ei nici cu degetul nu vor să le mişte. Toate faptele lor le fac ca să fie priviţi de oameni; că îşi lăţesc filacteriile şi îşi măresc ciucurii de pe poalele hainelor. Și le place să stea în capul mesei la ospeţe şi pe scaunele cele dintâi în sinagogi, să li se plece lumea în piețe şi să fie numiți de oameni: Rabbi. Voi însă să nu vă numiţi rabbi, că unul este Învăţătorul vostru, Hristos, iar voi toţi sunteţi fraţi. Și tată al vostru să nu numiţi pe pământ, că Tatăl vostru unul este, Cel din ceruri. Nici povățuitori să nu vă numiţi, că unul este Povățuitorul vostru, Hristos. Și care este mai mare între voi să fie slujitorul vostru, căci cine se va înălţa pe sine se va smeri, și cine se va smeri pe sine se va înălţa.