Mănăstirea Sfântul Ioan Botezătorul din Ain Karem – Pelerinajul părintelui Cleopa la Locurile Sfinte

Locuri de pelerinaj

Mănăstirea Sfântul Ioan Botezătorul din Ain Karem – Pelerinajul părintelui Cleopa la Locurile Sfinte

    • Mănăstirea Sfântul Ioan Botezătorul din Ain Karem – Pelerinajul părintelui Cleopa la Locurile Sfinte
      Ain Karem (Foto: pr. Silviu Cluci)

      Ain Karem (Foto: pr. Silviu Cluci)

Aici este locul, după tradiție, unde s-a născut Sfântul Ioan Botezătorul! Aici se află casa Sfântului Zaharia, preotul Domnului și a soției sale, Elisabeta. Aici a văzut lumina zilei cel mai mare om născut din femeie.

Al doilea popas îl facem la Mănăstirea Sfântul Ioan Botezătorul. Se află în partea de nord a satului Ain Karem. O biserică uriașă, nouă, în stil occidental, înălțată pe ruinele unei vechi biserici ortodoxe din secolul al IV-lea. Sunt urmările primei cruciade, care a instaurat catolicismul în Țara Sfântă. Intrăm în incintă pe o poartă masivă de fier. Apoi suntem conduși de un ieromonah în biserică. Părintele însoțitor ne mărturisește că în această mănăstire sunt numai patru călugări spanioli și duc o mare lipsă de oameni.

Coborâm la subsolul bisericii unde se află un fel de peșteră, luminată discret, amenajată drept altar. Aici este locul, după tradiție, unde s-a născut Sfântul Ioan Botezătorul! Aici se află casa Sfântului Zaharia, preotul Domnului și a soției sale, Elisabeta. Aici a văzut lumina zilei cel mai mare om născut din femeie. Aici s-a născut ca rod al rugăciunii, Înaintemergătorul Domnului nostru Iisus Hristos, care a trăit treizeci de ani ca mare ascet în Munții Iudeii și alți trei ani în pustiul Iordanului. Prunc minunat, bărbat sfânt din pântecele maicii sale, pustnic desăvârșit, înger în trup, postitor și învățător ales al săracilor. Aici s-a născut Ioan, cel plin de duh și de har, spaima fariseilor, mustrătorul cărturarilor, care a în-fruntat pe Irod și pe desfrânata Irodiada. Aici s-a născut Ioan, cu duhul și puterea lui Ilie, prooroc sfânt și plin de îndrăzneală, care nu s-a rușinat de fața oamenilor. Aici s-a născut marele prooroc Ioan, care cu haina sa aspră de piele, a smerit hlamida de porfiră a lui Irod; care cu cuvântul și viața sa îngerească a mustrat aspru pe desfrânata Irodiada, iar cu cureaua postului și-a învins toate pornirile trupului. Aici s-a născut Sfântul Ioan Botezătorul, care s-a învrednicit să boteze pe Hristos în apele Iordanului! Aici s-a născut ultimul prooroc al Legii Vechi, apostolul pocăinței, dascălul pustiei, prietenul îngerilor, ruda Maicii Domnului, întemeietorul monahismului, cel dintâi călugăr în Legea Harului, Înainte-mergătorul Domnului pe pământ, glasul care strigă în pustie: Pocăiți-vă, că s-a apropiat împărăția cerurilor!

Sfinte Ioane Botezătorule și Înaintemergătorule, roagă-te Preasfintei Treimi pentru toate popoarele pământului. Roagă-te înaintea Mântuitorului nostru Iisus Hristos pentru toți cei ce cred în El și așteaptă cu nădejde mila Lui. Roagă-te lui Dumnezeu, cu îndrăzneala ta de prooroc, de mucenic, de apostol, de boteză-tor și înaintemergător, pentru Biserica și neamul nostru românesc, să fim izbăviți de tot răul și primejdia!

Roagă-te lui Hristos, Sfinte Ioane Botezătorule, pentru păstori și turmă, pentru conducători și supuși, pentru preoți și călugări, pentru tineri și bătrâni, pentru sănătoși și bolnavi, pentru săraci și îndestulați; pentru cei curajoși, ca și pentru cei fricoși; pentru cei curați, ca și pentru cei desfrânați; pentru cei ce postesc, ca și pentru cei ce nu postesc; pentru cei ce se roagă, ca și pentru cei ce nu se roagă; pentru cei buni, ca și pentru cei răi; ca pe unii după dreptate să-i mântuiască, iar pe ceilalți să-i miluiască. Roagă-te lui Dumnezeu pentru părinții care nu au copii, pentru copiii fără părinți, pentru mamele doritoare de copii, pentru cele care-și urăsc copiii, pentru cele care nu știu să-și crească copiii în frica de Dumnezeu, pentru cele ce își blestemă copiii, pentru părinții care își smintesc sau își ucid copiii, pentru văduve și pentru orfani!

Sfinte Ioane Botezătorule, roagă-te Mielului lui Dumnezeu și pentru sufletele noastre! Roagă-te lui Hristos să ridice păcatele noastre, să ierte nedreptățile noastre, să mângâie inimile noastre, să sporească credința, nădejdea și dragostea noastră; să înmulțească curajul nostru, să alunge frica de la noi și să picure în sufletele noastre mai multă lumină, dragoste, înțelepciune, bucurie de viață, dor de Dumnezeu, milă față de oameni și grijă pentru mântuire! Învață-ne a ierta mai mult, a ne ruga mai mult, a posti și a răbda, a ne smeri mai mult și a mărturisi pe Hristos în toată viața noastră!

Sărutăm sfânta peșteră, aprindem câteva lumânări de ceară și ne retragem.

(Arhimandrit Ioanichie Bălan, Pelerinaj la Mormântul Domnului, Editura Mănăstirii Sihăstria, 2010, pp. 315-318)

Citește despre: