Odoarele Mănăstirii Caracalu

Locuri de pelerinaj

Odoarele Mănăstirii Caracalu

  • Odoarele Mănăstirii Caracalu
   Odoarele Mănăstirii Caracalu / Foto: Pr. Silviu Cluci

   Odoarele Mănăstirii Caracalu / Foto: Pr. Silviu Cluci

  • Icoană a Sfinților Apostoli Petru și Pavel
   Icoană a Sfinților Apostoli Petru şi Pavel, din tezaurul Mănăstirii Caracalu

   Icoană a Sfinților Apostoli Petru şi Pavel, din tezaurul Mănăstirii Caracalu

Tezaurul Mănăstirii Caracalu păstrează mulţime de Sfinte Moaşte şi odoare sfinte, precum şi icoane vechi. De asemenea, biblioteca mănăstirii adăposteşte mai multe manuscrise şi documente vechi.

În Mănăstirea Caracalu se păstrează o părticică din lemnul Sfintei Cruci, Capul Sfântului Apostol Bartolomeu, părţi din Capetele Sfinţilor Mercurie şi Hristofor, mâna dreaptă a Sfântului Teodor Stratilat, care răspândeşte o negrăită mireasmă. De asemenea, se mai păstrează aici părţi din Moaştele Sfinţilor: Ioan cel Milostiv, Ioan Botezătorul, Haralambie, Orest, Averchie şi Cuviosul Nou Mucenic Ghedeon.

Biblioteca mănăstirii cuprinde 279 de manuscrise, din care 47 sunt pe pergament. Cel mai vechi manuscris este din secolul al IX-lea. În arhiva mănăstirii se păstrează documente, hrisoave şi firmane turceşti.

De asemenea, în iconofilachionul mănăstirii se păstrează o serie de icoane vechi cu o deosebită valoare istorică si artistică.