Odoarele Mănăstirii Constamonitu

Locuri de pelerinaj

Odoarele Mănăstirii Constamonitu

    • Odoarele Mănăstirii Constamonitu
      Odoarele Mănăstirii Constamonitu

      Odoarele Mănăstirii Constamonitu

Schevofilachionul Mănăstirii Constamonitu este situat deasupra pridvorului katholikonului. Aici se păstrează veşminte, cruci şi multe sfinte vase.

În tezaurul Mănăstirii Constamonitu se află o cruce bizantină de o deosebită valoare artistică şi o Evanghelie îmbrăcată în aur (38 x 28 cm), lucrată în 1820.

În afară de o parte din lemnul Sfintei Cruci, în mănăstire se păstrează, printre altele, și părți din moaşte ale Sfinţilor: Ştefan întâiul Mucenic (mâna dreaptă, darul împăratului Teodosie cel Mic), Trifon, Vlasie (cinstitul Cap), Modest, Talaleu, Partenie, Artemie (o jumătate de maxilar).

Deosebit de importante sunt icoana Sfântului Ştefan (secolul al VIII-lea), icoana Maicii Domnului „Odighitria” (1360) și icoana Maicii Domnului „Antifonitria” (secolul al XI-lea).

Citește despre: