Troparul Sfântului Apostol Toma

6 Octombrie

Glasul 3

Apostole Sfinte Toma, roagă pe Milostivul Dumnezeu, ca să dăruiască iertare de greşeli sufletelor noastre.