Tropar la Sărbătoarea Soborului Sfântului Arhanghel Gavriil

Tropare

Tropar la Sărbătoarea Soborului Sfântului Arhanghel Gavriil

Glasul 8

Mai mare Voievodule al Oştilor Cereşti, rugămu-te pe tine noi nevrednicii ca, prin rugăciunile tale, să ne acoperi pe noi cu acoperământul aripilor slavei tale celei netrupeşti, păzindu-ne pe noi, cei ce cădem cu dinadinsul şi grăim: izbăveşte-ne din nevoi, Sfinte Arhanghele Gavriil, ca un mai mare peste Cetele Puterilor celor de sus.

Troparele lunii Aprilie

Calendar ortodox
23 Aprilie