Troparul Sfinților Țari Mucenici Romanov: Nicolae și Alexandra și fiii lor Olga, Tatiana, Maria, Anastasia și Alexei

Tropare

Troparul Sfinților Țari Mucenici Romanov: Nicolae și Alexandra și fiii lor Olga, Tatiana, Maria, Anastasia și Alexei

Glasul 4

Astăzi, poporul cel binecredincios vine să se închine cu mărire celor șapte cinstiți Mucenici Țari, Mult-pătimitori, ce s-au făcut pe sine biserică vie a lui Hristos: Nicolae și Alexandra, Alexei, Olga, Tatiana, Maria și Anastasia. Căci aceștia, fără să se teamă nici de lanțuri, nici de suferințele cele de multe feluri, răbdând moartea și sfâșierea sfintelor lor trupuri de mâna celor care împotriva lui Dumnezeu luptau, au dobândit îndrăzneală în rugăciune dinaintea Cerescului Împărat și Stăpân. Pentru aceasta, cu dragoste strigăm către ei unele ca acestea: O, Sfinților Țari Mucenici Multpătimitori, luați aminte la glasul pocăinței și la lacrimile poporului, arătând pământul rusesc ca pe un răsad care în adevăr a odrăslit dragostea cea pentru dreapta credință creștinească, păziți țara de războiul cel dintre noi și cereți de la Dumnezeu pace lumii întregi, iar sufletelor noastre mare milă.

Troparele lunii Iulie

Calendar ortodox
18 Iulie