Grija de legătura noastră cu Dumnezeu începe cu grija pentru starea sufletului nostru

Dacă aşa vom împodobi sufletele noastre, le vom îmbrăca şi le vom lumina şi le vom păzi, ştiu bine şi vădit cunosc că va dori Împăratul Ceresc frumuseţea sufletelor noastre şi, venind, Se va sălăşlui întru ele. Şi atunci Îi vom fi Lui cer şi scaun, şi palat, şi Biserică.

Fraţilor, să ne pregătim ca să slujim Domnului din tot sufletul şi cu toată puterea. Să privim cum împăraţii, domnii şi bogaţii, ba chiar şi săracii, cum toţi se ostenesc şi se nevoiesc să-şi împodobească pe soţiile lor. Aşa să facem şi noi, pentru că sufletele noastre sunt logodnice ale Împăratului Ceresc. Să auzim pe Pavel Apostolul zicând pentru noi: „V-am logodit unui singur bărbat ca să vă înfăţişez lui Hristos fecioară neprihănită” (II Corinteni 11, 2). Pentru că trupul nostru este casă şi palat şi templu întru care petrece Cerescul Împărat. Sufletul este mireasa lui Hristos, iar mintea – tron, şi inima – prestol al lui Dumnezeu, iar cugetul – portar, ştiinţa este veşmântar, iar gândurile – slujitori. Că zice Prorocul David: „înainte a stat Împărăteasa de-a dreapta Ta în haine aurite, îmbrăcată şi împodobită”. Iar aceasta a zis-o despre sufletul curat, că toată slava fiicei împăratului stă înlăuntrul ei.

Deci, să păzim cu socotinţă pe mireasa Împăratului. Să o acoperim, să o ferim, să o împodobim cu îmbrăcăminte cusută cu aur, cu pietre scumpe şi cu mărgăritare alese, adică cu fapte bune să o facem să strălucească. Iar în loc de porfiră, să o împodobim cu credinţa în Dumnezeu; în loc de diademă, cu nădejdea cea bună; în loc de vison, cu dragostea cea dumnezeiască; în loc de iachint, cu fecioria; în loc de purpură, prin curăţie. În Ioc de mărgele, cu mintea întreagă; în loc de salbă, cu înfrânarea; în loc de cercei, cu ascultarea; în loc de inel, cu milostenia; în loc de brâu de porfiră, cu postul, iar în loc de năframă şi de broboadă, cu rugăciunea şi cu cererea; în loc de înfrumuseţare şi împodobirea mărgelelor, cu mâncarea uscată şi prin culcarea pe jos; în loc de miresme şi de mosc, cu cântarea psalmilor şi cu chinuirea [nevoința trupească]; în loc de haine aurite, cu smerită cugetare; în loc de felurite mâncări de carne, cu lipsa de pâine; în loc de vin, cu dorirea de apă.

Deci, dacă aşa vom împodobi sufletele noastre, le vom îmbrăca şi le vom lumina şi le vom păzi, ştiu bine şi vădit cunosc că va dori Împăratul Ceresc frumuseţea sufletelor noastre şi, venind, Se va sălăşlui întru ele. Şi atunci Îi vom fi Lui cer şi scaun, şi palat, şi Biserică. Şi aşa împreună vom împărăţi în loc de soarele cel văzut, având Soarele dreptăţii. În loc de diademă, cu lumina îmbrăcându-se, în loc de raze având nepătimirea, în loc de stele – faptele bune, în loc de întuneric – luminare, în loc de lună – faptele dumnezeieşti în Hristos Iisus, Domnul nostru, a Căruia este slava, acum și pururea şi în vecii vecilor! Amin.

(Sfântul Nil Pustnicul, Din cuvintele duhovnicești ale Sfinților Părinți, Editura Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, Suceava, 2003, pp. 339-340)

De la același autor

Ultimele din categorie