Când avem gânduri bune, putem vedea în tot omul pe care-l întâlnim o făptură prețioasă

Nu este gând să se nască și să nu aibă urmare. Având gânduri bune, veți putea vedea în tot omul pe care-l veți întâlni o făptură prețioasă. În schimb, cu gânduri negative, fața voastră, energiile voastre sufletești, vă vor strica legăturile și vor schimba mediul ce vă înconjoară.

Tot ceea ce dobândiți în războaiele voastre lăuntrice se răsfrânge în viața voastră în Dumnezeu. Luptați împotriva a toată patima ce naște în voi gânduri de judecată față de altcineva. Nu primiți ceea ce vrăjmașul vă insuflă împotriva celui ce se poartă nedrept cu voi. Fie că sunteți singuri în chilia voastră sau în obște, tot gândul de judecată, toată mișcarea lăuntrică negativă pricinuiește o crăpătură în fortăreața voastră duhovnicească și în cea a obștii.

Nu este gând să se nască și să nu aibă urmare. Având gânduri bune, veți putea vedea în tot omul pe care-l veți întâlni o făptură prețioasă. În schimb, cu gânduri negative, fața voastră, energiile voastre sufletești, vă vor strica legăturile și vor schimba mediul ce vă înconjoară. Când harul este cu tine, nu vezi neajunsurile celorlalți; nu vezi decât suferințele și dragostea fraților tăi.

Este tot atât de greșit și de înșelător să aștepți desăvârșirea unui grup, ca și cea a unei persoane. Mai întâi, pentru că noi înșine nu avem gând drept în ce privește desăvârșirea. Apoi pentru că desăvârșirea este starea de deplină asemănare cu Hristos.

(Arhimandritul SofronieDin viață și din Duh, Editura Reîntregirea, Alba Iulia, 2014, pp. 48-49)

De la același autor

Ultimele din categorie